MFUKO WA MAFAO YA KUSTAAFU
RETIREMENT BENEFITS FUND
Menu

Annual Reports

Downlaod the Annual Report in English Version:
ANNUAL REPORT OF THE GOVERNMENT EMPLOYEES PROVIDENT FUND FOR FINANCIAL YEAR 2014/2015
The Report is comprised of three parts namely:-
1. Statement of the Chairperson of the Board;
2. Statement of the Director General;
3. Report of the Board of Trustees and Audit account for the year 2014/15 
 


Downlaod the Annual Report in Swahili Version:
MFUKO WA MAFAO YA KUSTAAFU WA GEPF TAARIFA YA UENDESHAJI KWA MWAKA 2014/15
Taarifa hii inajumisha:-
1. Taarifa ya Mwenyekiti wa Bodi;
2. Taarifa ya Mkurugenzi Mkuu;
3. Hesabu za mwaka 2014/15.
 


Downlaod the Annual Report in English Version:
ANNUAL REPORT OF THE GOVERNMENT EMPLOYEES PROVIDENT FUND FOR FINANCIAL YEAR 2013/2014
The Report is comprised of three parts namely:-
1. Statement of the Chairperson of the Board;
2. Statement of the Director General;
3. Report of the Board of Trustees and Audit account for the year 2013/14 Downlaod the Annual Report in English Version:
ANNUAL REPORT OF THE GOVERNMENT EMPLOYEES PROVIDENT FUND FOR FINANCIAL YEAR 2012/2013
The Report is comprised of three parts namely:-
1. Statement of the Chairperson of the Board;
2. Statement of the Director General;
3. Report of the Board of Trustees and Audit account for the year 2012/13Downlaod the Annual Report in Swahili Version:
MFUKO WA MAFAO YA KUSTAAFU WA GEPF TAARIFA YA UENDESHAJI KWA MWAKA 2012/13
Taarifa hii inajumisha:
1. Taarifa ya Mwenyekiti wa Bodi;
2. Taarifa ya Mkurugenzi Mkuu;
3. Hesabu za mwaka 2012/13.